WARTO WIEDZIEĆ

Chcesz się dobrze przygotować do pielgrzymki - przeczytaj uważnie.

Znajdziesz tu chyba odpowiedz na każde swoje pytanie...

Nie znalazłeś - to napisz odpowiemy :)

UCZESTNIK PIELGRZYMKI:

# akceptuje jej cel religijny i pokutny charakter - kieruje się motywem wiary

   lub szczerym sercem poszukuje Boga;

# jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia około 30 km;

# zachowa podczas drogi wstrzemięźliwość od picia alkoholu i palenia tytoniu;

# będzie przestrzegał poleceń porządkowych w marszu i na postojach.

ORGANIZACJA MARSZU:

   Idziemy prawą stroną drogii w kolumnie za krzyżem i tablicą. Na trasie są wyznaczone postoje na których zatrzymujemy się na chwilę odpoczynku. Odpoczynek kończy się sygnałem gwizdka, po którym ustawiamy się do wyjścia. W grupie są wyznaczeni porządkowi, których należy słuchać. Bracia siostry poniżej 16 lat idą z prawej strony kolumny. Mile jest widziana pomoc przy niesieniu krzyża, tablicy, środków nagłaśniających itp.​

NOCLEGI:

   W domach prywatnych, stodołach, szkołach lub we własnych namiotach. Kobiety i mężczyźni nocują oddzielnie (nie dotyczy małżeństw i rodzeństwa). Należy dbać o czystość i porządek (zabiegi higieniczne w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy). Oszczędzamy wodę! Pielgrzymi powinni zaopatrzyć się w śpiwory i karimatę lub grube koce.

WYŻYWIENIE:

 Często pielgrzymi są podejmowani posiłkami przez witających ich na trasie gospodarzy - należy okazać im za to wdzięczność - wszelkie grymasy są niedopuszczalne. Na naszej pielgrzymce nie ma problemów z wyżywieniem - nikt nie chodzi głodnym (wręcz odwrotnie wielu jest przejedzonych :) ) Nie ma potrzeby zabierania z domu żadnych zapasów jedzenia.  Uwaga - na spożywanie lodów, które są przyczyną groźnych zatruć!

OPIEKA MEDYCZNA:

     W grupie idą osoby służące pomocą medyczną i mające podstawową wiedzę medyczną. Pomagają w miarę swoich ludzkich sił z dobroci serca. Ich służba jest wolontariatem na rzecz pielgrzymki. W szczególnych przypadkach pątnicy będą przetransportowani do najbliższych szpitali. Każdy pielgrzym powinien mieć przy sobie mini-apteczkę. A w niej: zasypka kosmetyczna - talk kosmetyczny, spirytus salicylowy, 2 bandaże elastyczne, 4 bandaże zwykłe, paczuszka waty, glukardiamid , krople żołądkowe i nasercowe oraz leki osobiste stale używane.

EKWIPUNEK:
UBEZPIECZENIE:

Każdy uczestnik Pielgrzymki jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NW). Takie ubezpieczenie zapewniają organizatorzy.

ZAPISY I OPŁATA PIELGRZYMKOWA:

Na Pielgrzymkę można zapisać się pisząc do nas wiadomość e-mail: pielgrzymka@marianie.pl albo na trasie pielgrzymki. W koszty pielgrzymowania są wliczone: transport bagażu, opieka medyczna, ubezpieczenie, znaczki i niniejszy przewodnik, przewóz osób najbardziej poszkodowanych, posiłki za które płacą organizatorzy. Pełny koszt od osoby wynosi 100 złotych lub 30 euro.

KONSEKWENCJE:

   Za umyślne łamanie zasad pielgrzymowania jest wykluczenie z Pielgrzymki, zaś w wypadku poważnego naruszenia porządku - powiadomienie Policji.  

- dokumenty tożsamości, legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty. Różaniec, modlitewnik, oraz pieniądze na zakup żywności i na powrót z Lichenia. Nie zabieramy drogocennych rzeczy.

- wygodne i odpowiednie ubranie (nie zakładamy sukienek "mini", krótkich spodenek - unikniemy tzw. chorobie asfaltowej, bluzek na ramiączkach - oparzenia słoneczne itp.). Przynajmniej dwie pary wypróbowanego obuwia. Zabieramy ze sobą ciepły sweter, okrycie przeciwdeszczowe, nakrycie głowy, skarpety wełniane lub podobne, kilka zmian bielizny osobistej.

- chlebak noszony przez ramię lub mały plecak z prowiantem na cały dzień, bidon (nie szkło), nóż, łyżka, widelec, kubek metalowy lub plastikowy, latarka elektryczna i mini - apteczka.

- każdy bagaż musi być dobrze zamknięty, zabezpieczony przed deszczem i posiadać czytelną wizytówkę.

TRANSPORT BAGAŻU:

Bagaże są transportowane samochodem ciężarowym, który zapewniają organizatorzy (w kosztach całej Pielgrzymki).

WSKAZÓWKI OGÓLNE:
  • Śmieci należy składać tylko w przeznaczonych do tego miejscach, stosując się do poleceń służb czystości;

  • Na trasie Pielgrzymki obowiązuje zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, stawach itp;

  • Nie wolno palić ognisk lub używać otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań, stodół, obejść gospodarczych i w lasach.

  • Nie wolno deptać pól uprawnych i pastwisk.

  • Całkowity zakaz używania jakichkolwiek używek