top of page

WARTO WIEDZIEĆ

Chcesz się dobrze przygotować do pielgrzymki - przeczytaj uważnie.

Znajdziesz tu chyba odpowiedz na każde swoje pytanie...

Nie znalazłeś - to napisz odpowiemy :)

UCZESTNIK PIELGRZYMKI:

# akceptuje jej cel religijny i pokutny charakter - kieruje się motywem wiary

   lub szczerym sercem poszukuje Boga;

# jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia około 30 km;

# zachowa podczas drogi wstrzemięźliwość od picia alkoholu i palenia tytoniu;

# będzie przestrzegał poleceń porządkowych w marszu i na postojach.

ORGANIZACJA MARSZU:

   Idziemy prawą stroną drogi w kolumnie za krzyżem i tablicą. Na trasie są wyznaczone postoje na których zatrzymujemy się na chwilę odpoczynku. Odpoczynek kończy się sygnałem gwizdka, po którym ustawiamy się do wyjścia. W grupie są wyznaczeni porządkowi, których należy słuchać. Bracia siostry poniżej 16 lat idą z prawej strony kolumny. Mile jest widziana pomoc przy niesieniu krzyża, tablicy, środków nagłaśniających itp.​ Bezpośrednio za grupą nie mogą podążać samochody prywatne. 

NOCLEGI:

   Noclegi z racji obostrzeń odbywają się w szkołach, remizach, świetlicach wiejskich itp. Jest kategoryczny zakaz nocowania w domach prywatnych. Kobiety i mężczyźni w miarę możliwości nocują oddzielnie (nie dotyczy małżeństw i rodzeństwa). Należy dbać o czystość i porządek (zabiegi higieniczne w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy). Oszczędzamy wodę! Pielgrzymi powinni zaopatrzyć się w śpiwory i karimatę lub grube koce.

WYŻYWIENIE:

 Często pielgrzymi są podejmowani posiłkami przez witających ich na trasie gospodarzy - należy okazać im za to wdzięczność - wszelkie grymasy są niedopuszczalne. Na naszej pielgrzymce nie ma problemów z wyżywieniem - nikt nie chodzi głodnym (wręcz odwrotnie wielu jest przejedzonych :) ) Nie ma potrzeby zabierania z domu żadnych zapasów jedzenia.  Uwaga - na spożywanie lodów, które są przyczyną groźnych zatruć! 

OPIEKA MEDYCZNA:

     W grupie idą osoby służące pomocą medyczną i mające podstawową wiedzę medyczną. Pomagają w miarę swoich ludzkich sił z dobroci serca. Ich służba jest wolontariatem na rzecz pielgrzymki. W szczególnych przypadkach pątnicy będą przetransportowani do najbliższych szpitali. Każdy pielgrzym powinien mieć przy sobie mini-apteczkę. A w niej: zasypka kosmetyczna - talk kosmetyczny, spirytus salicylowy, 2 bandaże elastyczne, 4 bandaże zwykłe, paczuszka waty, glukardiamid , krople żołądkowe i nasercowe oraz leki osobiste stale używane. Z racji trwającej epidemii Covid-19 każdy pątnik powinien być wyposażony w maseczki ochronne i środki do dezynfekcji. W razie potrzeby organizatorzy pielgrzymki maja w zapasie powyższe materiały. 

EKWIPUNEK:
UBEZPIECZENIE:

Każdy uczestnik Pielgrzymki jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NW). Takie ubezpieczenie zapewniają organizatorzy.

ZAPISY I OPŁATA PIELGRZYMKOWA:

Na Pielgrzymkę można zapisać się pisząc do nas wiadomość e-mail: pielgrzymka@marianie.pl albo na trasie pielgrzymki. W koszty pielgrzymowania są wliczone: transport bagażu, opieka medyczna, ubezpieczenie, znaczki i niniejszy przewodnik, przewóz osób najbardziej poszkodowanych, posiłki za które płacą organizatorzy. Pełny koszt od osoby wynosi 140 zł. 

- dokumenty tożsamości, legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty. Różaniec, modlitewnik, oraz pieniądze na zakup żywności i na powrót z Lichenia. Nie zabieramy drogocennych rzeczy.

- wygodne i odpowiednie ubranie (nie zakładamy sukienek "mini", krótkich spodenek - unikniemy tzw. chorobie asfaltowej, bluzek na ramiączkach - oparzenia słoneczne itp.). Przynajmniej dwie pary wypróbowanego obuwia. Zabieramy ze sobą ciepły sweter, okrycie przeciwdeszczowe, nakrycie głowy, skarpety wełniane lub podobne, kilka zmian bielizny osobistej.

- chlebak noszony przez ramię lub mały plecak z prowiantem na cały dzień, bidon (nie szkło), nóż, łyżka, widelec, kubek metalowy lub plastikowy, latarka elektryczna i mini - apteczka.

- każdy bagaż musi być dobrze zamknięty, zabezpieczony przed deszczem i posiadać czytelną wizytówkę.

TRANSPORT BAGAŻU:

Bagaże są transportowane samochodem ciężarowym, który zapewniają organizatorzy (w kosztach całej Pielgrzymki).

Obostrzenia Covid-19
 • W trakcie pielgrzymki obowiązują aktualne przepisy sanitarno-epidemiologiczne 

 • W trakcie marszu staramy się zachowywać dystans min.1,5 m pomiędzy poszczególnymi pielgrzymami

 • Maksymalnie ograniczamy kontakt z osobami z poza pielgrzymki;

 • W trakcie marszu nie ma ma obowiązku noszenia maseczek

 • Maseczki zakładamy w pomieszczeniach i w kontaktach z osobami trzecimi 

 • Obowiązek używania płynów do dezynfekcji

 • W pielgrzymce mogą brać udział tylko te osoby, które nie manifestują żadnych podejrzanych objawów

WSKAZÓWKI OGÓLNE:
 • Śmieci należy składać tylko w przeznaczonych do tego miejscach, stosując się do poleceń służb czystości;

 • Na trasie Pielgrzymki obowiązuje zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, stawach itp;

 • Nie wolno palić ognisk lub używać otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań, stodół, obejść gospodarczych i w lasach.

 • Nie wolno deptać pól uprawnych i pastwisk.

 • Całkowity zakaz używania jakichkolwiek używek

KONSEKWENCJE:

   Za umyślne łamanie zasad pielgrzymowania jest wykluczenie z Pielgrzymki, zaś w wypadku poważnego naruszenia porządku - powiadomienie Policji.  

bottom of page