top of page

KONTAKT

Masz jakiś pomysł co do pielgrzymki...,

chcesz się podzielić swoim pielgrzymowaniem...,

masz intencję, którą chcesz nam powierzyć....

NAPISZ :) 

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Wieczernik - grób św. o. St. Papczyńskiego

Marianki

ul. O. St. Papczyńskiego 6

05-530 Góra Kalwaria

bottom of page